วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ ***


 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 การบวก การลบ การคูณ และการหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3 เส้นขนาน และมุม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4 รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5 การหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6 รูปวงกลม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 7 ความยาวของเส้นรอบรูป และพื้นที่
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8 การวัดปริมาตร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9 ข้อมูล และแผนภูมิ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10 เศษส่วน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11 การบวก การลบ การคูณ และหารหารเศษส่วน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12 ทศนิยม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13 การยวก การลบ การคูณทศนิยม
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 14 ร้อยละ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 15 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ (เฉลย)  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - (เฉลย)

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - (เฉลย)  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 15 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 15 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  Download เป็น PDF File                      เฉลย
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 14 แบบรูปและความสัมพันธ์

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 14 แบบรูปและความสัมพันธ์  Download เป็น PDF File                        เฉลย
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 13 ร้อยละ

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 13 ร้อยละ


  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 12 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 12 การบวก การลบ และการคูณทศนิยม  Download เป็น PDF File                     เฉลย
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 11 ทศนิยม

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 11 ทศนิยม


  Download เป็น PDF File                        เฉลย
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 10 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 10 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน


  Download เป็น PDF File                      เฉลย

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 9 เศษส่วน

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 9 เศษส่วน


  Download เป็น PDF File                    เฉลย
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 8 ข้อมูล และแผนภูมิ

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 8 ข้อมูล และแผนภูมิ


  Download เป็น PDF File                       เฉลย
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 7 การวัดปริมาตร

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 7 การวัดปริมาตร


  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 6 ความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 6 ความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่


  Download เป็น PDF File                       เฉลย
  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 5 รูปวงกลม

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 5 รูปวงกลม

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 4 รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม

  ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 4 รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม