ป.5

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5***


 • วิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 - วิชา คณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ 


 • วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 - วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 (ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ


 • วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.5 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น