ป.6

***รวมแบบฝึกหัด - ใบงาน และ แบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6***


 • วิชาคณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชา คณิตศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์ 

 • วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาภาษาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย

 • วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ

 • วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์

 • วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาสังคมศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา

 • วิชาพระพุทธศาสนา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาพระพุทธศาสนา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา

 • วิชาประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชา ประวัติศาสตร์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาประวัติศาสตร์

 • วิชาสุขศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.1

 • วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
  • ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น