วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Kanngan-p5-test-4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์


Download เป็น PDF File                    เฉลย
ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น