วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Kanngan-p5-test-

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี***

  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 งานเกษตรคู่บ้าน
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 ชำนาญงานช่าง
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 4 งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 5 ก้าวไกลกับงานธุรกิจ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 7 ข้อมูลสารสนเทศ
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น